a;c;l;


Fremtiden er bæredygtige og miljøvenlige lukkede vaskeanlæg med genanvendeligt vaskevand.

Waste2Water bruger mikroorganismer til at rense vandet således det kan bruges igen og igen.